informatie_dorpsraad

De Dorpsraad Hoogeloon is een commissie volgens de gemeentewet.
Wij zijn een publiekrechtelijke dorpsraad en volgen de regels zoals opgenomen in de door de gemeenteraad vastgestelde “Verordening voor de dorpsraden”. 
De Dorpsraad geeft zowel gevraagd als ongevraagd advies aan de gemeenteraad, burgemeester en wethouders of de burgemeester over aangelegenheden die betrekking hebben op of zich afspelen in Hoogeloon.
De Dorpsraad kan ter voorbereiding van een advies overleg voeren met ingezetenen, verenigingen en/of instellingen uit de kern. De Dorpsraad kan op verzoek activiteiten coördineren tussen verenigingen, instellingen en/of groepen van ingezetenen in de kern.
De leden van de Dorpsraad worden benoemd voor een periode van 4 jaar, parallel lopend aan de zittingsperiode van de gemeenteraad.


e-mail: dorpsraadhoogeloon@hotmail.com

Samenstelling per 01 april 2018:

Jo Brans, (voorzitter)
Dorpstraat 125
5504HD Veldhoven
 

Kees de Jong (secretaris)
Het Vonderke 6. 5528 BP Hoogeloon
e-mail:  dorpsraadhoogeloon@hotmail.com

Cees. Liebregts, (penningmeester)
Padakkers 2.
5528 AM Hoogeloon

Arno Baijens, Ir. Mettropweg 3, 5528 NV Hoogeloon
Wim van den Broek, Volderstraat 3 5528 BA Hoogeloon
Lies Roovers, Heikant 4, 5528 NK Hoogeloon
Frans Tholen, Broekenseind 5a, 5528 NL Hoogeloon 

Klik hier voor meer informatie.

Klik hier om Leefbaar Hoogeloon in te  zien

klik hier om de presentatie aan wonwn in de kempen te zien

klik op de gewenste datum voor het verslag van de openbare dorpsraadvergadering

15 juli 2020 13 november 2019 22 mei 2019 12 december 2018 13 juni 2018  
           
14 maart 2018 17 januari 2018 04 oktober 2017 07 juni 2017 12 april 2017  
         
18 januari 2017 16 maart 2016 27 jan 2016 16 dec 2015 27 mei 2015
         
14 januari 2015 12 november 2014 09 juli 2014 19 februari 2014 13 nov 2013
         
19 juni 2013 13 maart 2013 12 dec 2012 26 september 2012 13 juni 2012
         
11 april 2012 15 februari 2012 14 december 2011 12 oktober 2011 22 juni 2011