Steunpunt_Beloningsbeleid

In de statuten van de Stichting Steunpunt den Bogerd is in artikel 4 lid 4 vastgelegd:

Aan het vervullen van enige functie in het bestuur is generlei vergoeding

verbonden; wel kunnen de daartoe noodzakelijk te maken kosten bij de Stichting

in rekening worden gebracht.

Baevo