Dementie Ambassadeur

Dementie vriendelijke gemeente Bladel

Zoals u wellicht weet tekende wethouder Joan Veldhuizen in 2012 als één van de eerste Brabantse wethouders de Intentieverklaring ‘Dementievriendelijke gemeente Bladel’. Met een dementievriendelijke gemeente bedoelen we een gemeenschap waarin mensen met dementie kunnen blijven functioneren. Waarin ze iets mogen vergeten. Waarin ze thuis gebracht worden als ze verdwalen. Waarin ze zo lang mogelijk aan het verenigingsleven kunnen deelnemen. Om dit te bereiken is vanuit de gemeente Bladel het initiatief genomen om partijen rondom dementie met elkaar te verbinden en het netwerk dementievriendelijke gemeente Bladel te vormen. Dit netwerk blijft zich de komende jaren inzetten om de dementievriendelijke beweging van de afgelopen jaren te borgen voor de toekomst. Het netwerk is hiervoor op zoek naar dementieambassadeurs, omdat dementieambassadeurs een belangrijke bijdrage kunnen leveren.

Wat is een dementie ambassadeur

Een dementieambassadeur is een vrijwilliger/zijn meerdere vrijwilligers woonachtig in een van de kernen van de gemeente Bladel die erg betrokken zijn bij de betreffende kern. Zij zijn daardoor op de hoogte van signalen en knelpunten uit de gemeenschap of zijn in staat deze boven tafel te krijgen. Een dementieambassadeur is een eerste aanspreekpunt voor personen die te maken hebben met dementie. Dit kunnen mensen met (beginnende) dementie zelf zijn, hun mantelzorgers, familie of vrienden. De ambassadeur helpt om de doelen van het netwerk te realiseren en heeft affiniteit of ervaring met het onderwerp dementie

Dementie ambassadeur Hoogeloon

Ik ben Ria van der Putten en woon met veel plezier in Hoogeloon.

Vanaf mijn 17 jaar ben ik werkzaam geweest in de gezondheidszorg met als aandachtsgebied dementie. Tijdens mijn opleiding verpleegkunde heb ik een scriptie geschreven met als thema: overbelasting van de mantelzorger.

Ik ben als verpleegkundige werkzaam geweest in een verpleeghuis, verzorgingshuis en als laatste bij  thuiszorgorganisatie Zuidzorg. Daar heb ik de laatste jaren op het bedrijfsbureau indicatieverwerking gewerkt.

Ik ben vrijwilligster bij De Zonnebloem en bestuurslid van Het Steunpunt Den Bogerd.

De rede dat ik dementieambassadeur wil worden voor Hoogeloon is dat ik een schakel wil zijn tussen iemand die vergeetachtig  is,  de professionele zorg en familie.

Spreek me gerust aan in het Steunpunt en anders kunt U me bellen. Tel: 681984

Baevo