Loons Heem (algemeen)

Stichting "t Loons Heem"

 

  1. DOELSTELLING
  2. OPRICHTING
  3. BESTUUR
  4. CULTUURHISTORIE
  5. ACTIVITEITEN
  6. KLEINE LOPENDE ZAKEN
  7. SLOT

( klik op onderwerp voor meer info)

 

 

1. DOELSTELLING.
Volgens de Statuten stelt de Stichting t Loons Heem zich ten doel om activiteiten, hoofdzakelijk voor het dorp Hoogeloon, te entameren, te organiseren, te coördineren, te begeleiden en aangaande die activiteiten te adviseren.

terug naar overzicht

2. OPRICHTING.
De stichtingsakte dateert van 1999. Eigenlijk is de Stichting ’t Loons Heem reeds vanaf 1984 actief. Enkele inwoners van Hoogeloon namen toen het initiatief om het gerenoveerde Valensplein van een monument te voorzien. De dorpspomp is toen in 1985 tot stand gebracht. Nadien realiseerde men het monumentje dat naast de huidige Rabobank staat. Vervolgens heeft men de restauratie van de muziekkiosk bevorderd, een evenementenbord naast de R.K. kerk geplaatst en in de loop der jaren soortgelijke activiteiten ontwikkeld.

terug naar overzicht

3. BESTUUR.
Het bestuur bestaat volgens de statuten uit tenminste drie leden.
Momenteel telt het stichtingsbestuur 6 leden. Voorzitter is Leo Brok, secretaris Jan van Riet en penningmeester Frans Goossens.

terug naar overzicht

4. CULTUURHISTORIE.
Het gemeentebestuur was enkele jaren geleden van mening, dat de Stichting ‘t Loons Heem de gemeentelijke cultuurprijs verdiend had. Het bestuur vond dit een hele eer en streeft er ook naar om in het rijtje van bezigheden zeker ook de cultuurhistorie een belangrijke plaats te geven. Omdat Hoogeloon op archeologisch gebied voor de deskundigen erg interessant is, wordt Hoogeloon meerdere malen als zodanig genoemd. De Stichting heeft enige tijd geleden het initiatief genomen om de Kaboutersberg, die nabij het Koebos aan de weg naar Hoogcasteren heeft gelegen, te gaan reconstrueren. Dit in het kader van het genoemde Beekherstel van de Kleine Beerze. Waterschap De Dommel is bereid gevonden om het voortouw te nemen en na veel voorbereidingen door de Werkgroep Reconstructie Kaboutersberg, kan het project in het najaar 2012 verwezenlijkt worden.

Gezien de vele belangrijke vondsten in en rond Hoogeloon wordt een lesbrief voor de basisscholen voorbereid. Verder is een aanzet gegeven om met name meer aandacht te vragen voor het vroegere project de Romeinse Villa Hoogeloon, de aanwezige Zwartenberg en de te reconstrueren Kaboutersberg.

terug naar overzicht

5. ACTIVITEITEN
Stichting ’t Loons Heem is geen echte heemkundige studiegroep, maar geeft wel gevraagd en ongevraagd advies of vraagt aandacht voor zaken die in Hoogeloon aan de orde zijn of zouden moeten komen, die betrekking hebben op de levenssfeer van Hoogeloon. De Stichting is betrokken geweest bij de renovatie van het Valensplein, men heeft oude films op dvd laten zetten, het boek “Hoogeloon 2000” uitgegeven Men heeft verder onder meer getracht om de oorlogsbunker in de Landschotse Heide Rijksmonument te laten verklaren en men heeft meegewerkt aan het Project Romeinse Villa Hoogeloon. Er is enige tijd gewerkt aan een inventarisatie van bijzonder bebouwing in Hoogeloon, maar door omstandigheden is dit van de agenda afgevoerd en wordt er nog minimaal aan gewerkt. Het is toch een interessant en belangrijk onderwerp, waarvoor men zich bij het bestuur zou kunnen aanmelden.

terug naar overzicht

6. KLEINE LOPENDE ZAKEN.
Om een aandenken te hebben van het dorp Hoogeloon, heeft men replica’s laten maken van de dorpspomp met Koning Kyrië hier boven op gezeten. Men kan deze replica als geschenk geven bij bepaalde gelegenheden of aan bepaalde personen cadeau doen. Zo heeft men ook een soort kruidenbitter die in het dorp te koop is en ook als cadeau of herinnering aan derden gegeven kan worden. In de loop van 2011-2012 is gewerkt aan het inventariseren van oude grafzerken, het voorzien van gedenkstenen van een QR-systeen zodat ter plaatse bij deze monumenten de geschiedenis kan worden afgeluisterd en is gewerkt aan het actualiseren van de Koning Kyrie wandelroute.

terug naar overzicht

7. SLOT.

Stichting ’t Loons Heem werkt aan een aangepast bestuurssysteem, waarbij ook gedacht wordt aan een vriendengroep waarop een beroep kan worden gedaan en waarmee de binding met de gemeenschap kan worden bevorderd